The catalan Pyrenees over a low flame

Director: Xavier Berenguer

Producer: Pedro Zapico

Country: Spain

Synopsis
L'Eva Martinez del restaurant Can Jordi i el Joan Pallarès de l'hotel - restaurant Can Boix de Peramola cuinen en un fred matí de novembre el famòs Trinxat, un dels plats més tradicionals dels Pirineus de Catalunya. L'Eva, ho fa des d'Espinavell a la comarca del Ripollès i en Joan ho fa des de Peramola a la comarca de l'Alt Urgell. El mateix plat, els mateixos ingredients però amb un esperit diferent. L'Eva, l'anomena Canamillana tal i com l'anomenen al Ripollès i en Jordi, Trinxat. Ambdós  ho fan amb les verdures que creixen al seu hort, la terra, l'aigua, la temperatura, els matisos de la recepta... tot influeix en el resultat final però l'essència es manté en els dos plats per igual i la seva història ens explica com tot i les divergències que poden existir en un mateix territori sempre hi ha un nexe que ens manté units i aquest és precisament el que ens fa més forts. -Eva Martinez from the Can Jordi restaurant and Joan Pallarès from the hotel - Can Boix restaurant in Peramola cook the famous Trinxat, one of the most traditional dishes in the Pyrenees of Catalonia, on a cold November morning. Eva does it from Espinavell in the Ripollès region and Joan does it from Peramola in the Alt Urgell region. The same dish, the same ingredients but with a different spirit. Eva calls her Canamillana as they call her Ripollès and Jordi, Trinxat. They both do it with the vegetables that grow in their garden, the soil, the water, the temperature, the nuances of the recipe ... everything influences the final result but the essence remains the same in both dishes and the its history tells us how, despite the differences that may exist in the same territory, there is always a nexus that holds us together and this is precisely what makes us stronger.
Objectives
L'objectiu de la pel·lícula a través d'una senzilla recepta tradicional com es el Trinxat,  busca explicar la importància del treball en xarxa en un territori com el de Pirineus de Catalunya. Treballar en aquesta idea de que les diferències generen riquesa i diversitat però que la unitat dona força.  Fomentar la col·laboració entre el sector turístic i els seus habitants en general.  Crear un sentit de pertinença respecte la marca Pirineus de Catalunya, una marca que abraça els valors de sostenibilitat i cooperació i que com bé diu la pel·lícula al finalitzar: tots som Pirineus. -The aim of the film, through a simple traditional recipe such as Trinxat, seeks to explain the importance of networking in a territory such as the Pyrenees of Catalonia. Work on the idea that differences generate wealth and diversity but that unity gives strength. Encourage collaboration between the tourism sector and its inhabitants in general. Create a sense of belonging to the Pirineus de Catalunya brand, a brand that embraces the values of sustainability and cooperation and that, as the film rightly says at the end: we are all Pyrenees.